Paillal baila seguidilla "A la Mancha me fuera"
Paillal presenta a César Gómez Mansilla
Paillal baila pequena o pequén "Pelo a pelo"