Paillal baila pequena o pequén "Pelo a pelo"
Paillal baila seguidilla "A la Mancha me fuera"
Paillal baila porteña "Estoy haciendo un vestido"